Sunday, January 24, 2016

UMPRUM ATTACK!

20.01.2016 - 13.03.2016
Trade Fair Palace, Prague (CZ)
(Modfolk. piece exhibited)Annual exhibition of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (AAAD/UMPRUM)
The annual exhibition of UMPRUM in Prague presents a selection of work by students created during the course of the last school year. Apart from the actual exhibits, the exhibition attempts, by means of commentaries by the expert public, to bring a critical view also of the issue of art education itself as well as the actual institution. UMPRUM ATTACK! aims to create a critical platform that will help generate feedback to the school and at the same time present this institution to the public as an environment of creative chaos, open experimentation, professional discipline, proud tradition and the compulsion to take a stance in opposition to it.  
Curators Lukáš Fišárek, Petr Krejzek, Iva Knobloch and Pavla Pauknerová
Architectural design Ondřej Císler
Graphic design Jonatan Kuna and Daniel Šmíra
Photography Václav Jirásek and Ondřej Telecký
Mezzanine of the National Gallery’s Trade Fair Palace in Prague


TISKOVÁ ZPRÁVA
VÝSTAVA UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK! 
Vernisáž: úterý 19. 1. 2016 od 19 h
Potrvá do: 13. 3. 2016
Národní galerie, mezanin Veletržního paláce
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Otevřeno denně mimo pondělí, 10:00–18:00

Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představuje výběr studentských prací, které vznikly v průběhu školního roku 2014/2015. Zároveň se stává reprezentativním zakončením oslav 130 let od založení školy.
Expozici tvoří vybrané práce ze všech 23 ateliérů i výstupy studijního programu v anglickém jazyce Visual Arts. Kromě samotných exponátů se výstava pokouší prostřednictvím komentářů odborné veřejnosti přinést i kritický pohled na problematiku uměleckého školství či samotné instituce. UMPRUM ATTACK! by rád posunul kupředu kritickou diskusi, která by přinesla škole další zpětnou vazbu, a veřejnosti zároveň tuto instituci představila jako prostředí otevřených experimentů, tvořivého chaosu, profesionální disciplíny, hrdé tradice i nutkání vymezit se proti ní. 
 
Na umělecké školství můžeme nahlížet jako na neustálý proces institucionalizace a de-institucionalizace, budování, setrvačnosti a konstruktivní anarchie, profesionální disciplíny a riskantních průzkumů. Sto třicet úctyhodných let UMPRUM se vepisuje do dějin designu, architektury, užitého i volného umění v českých zemích, v nichž profesoři, studenti a hlavně absolventi zaujímají specifické místo.

UMPRUM ATTACK! je platformou pro diskusi, která oživuje vzájemnou interakci školy a vnějšího prostředí. Vystavené práce studentů byly vybrány podle klíče tu většího, tu menšího ataku směrem k oboru, médiu či konvenci a současnému světu vůbec,“ popisuje koncepci výstavy Iva Knobloch - jeden z kurátorů. Kromě toho byl kurátory osloven okruh kriticky i pozitivně vyhraněných osobností, často se zahraniční zkušeností, které se zamýšlejí nad systémem výuky a situací absolventů tak jak školu v minulosti či současnosti zažili (Dominika Applová, Helena Doudová, Vlastimil Havlík, Pavel Hnilička, Matěj Chabera, Ondřej Chorý, Olo Křížová, Michal Kuzemenský, Petra Matějovičová, Aleš Najbrt, Petr Nový, Sylva Petrová, Tomáš Pospiszyl, Veronika Ruppert, Evžen Šimera, Alan Záruba).

„Při promýšlení instalace i katalogu byla v našem podvědomí výstava This is Tomorrow, která v roce 1956 v Londýně ukázala nový pohled na kreativní činnosti a jejich smysl“ vysvětluje Iva Knobloch. Výstava nebyla koncipována jako přehlídka jednotlivých děl, ale jako kolektivní, multidisciplinární tvorba prostředí. Výstava UMPRUM ATTACK! měla předpremiéru v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, kde bylo soustředěno do jednoho „Attack environmentu“ vše. Fotograf Václav Jirásek pak nasnímal tento celek – který mohl připomínat kabinet kuriozit, surreálné prostředí, scénografii imaginárního prostoru.
Působivost výběru spočívá hlavně v tom, že se zde v jednom prostoru koncentrovalo to nejdůležitější, co UMPRUM charakterizuje – totiž vzájemné ovlivňování a výměna energie mezi studenty samými, která je neřízená, ale o to bezprostředně intenzivnější.Kurátoři výstavy:  Lukáš Fišárek, Petr Krejzek, Iva Knobloch a Pavla Pauknerová Architektonické řešení: Ondřej Císler
Grafické řešení: Jonatan Kuna a Daniel Šmíra
Fotografie: Václav Jirásek
Produkce výstavy: Šárka Váňová a Ondřej Čech (Sudio Griff)Další informace:
Mgr. Kamila Stehlíková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: 251 098 262 / mobil: 739 304 060
vanova@vsup.cz /
www.umprum.cz

 VŠUP - Vysoká|škola|umělecko-průmyslová|v|Praze

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola je rozdělena na šest kateder – architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi.WEB:


No comments:

Post a Comment