Tuesday, May 7, 2013

MAROSBARAN - SILVER LAKE 2013


Movie:MAROSBARAN – SILVER LAKE 2013
Death is always there.
However, love and hope as well.
Below the surface animal skulls are lying,
overgrown by flowers which never wilts.
Shinning from below, showing beauty only after you begin „to care“.

EXHIBITED:
Bratislava, Slovakia - 10.5.-12.5.2013
Vienna, Austria - 21.11.-13.12.2013
http://marosbaran.blogspot.sk/2013/11/thought-machines-2013-silver-lake-in.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAROSBARAN - STRIEBORNÉ JAZERO 2013
Smrť je tu vždy.
Avšak láska a nádej tiež.
Pod hladinou ležia zvieracie lebky
obrastené kvetmi, ktoré nikdy nevädnú.
Žiariac zospodu, ukazujúc krásu, až si ju začnete „všímať“.

VYSTAVOVANÉ:
Bratislava, Slovensko- 10.5.-12.5.2013
Viedeň, Rakúsko- 21.11.-13.12.2013
http://marosbaran.blogspot.sk/2013/11/thought-machines-2013-silver-lake-in.html

Silver Lake 2013 (piece 5/9 - Anaconda + Hyacinth)
Strieborné jazero 2013 (časť 5/9 - anakonda + hyacint)

Silver Lake Phragments 2013
Fragmenty strieborného jazera 2013


Silver Lake Phragments 2013
Fragmenty strieborného jazera 2013

Silver Lake 2013
Strieborné jazero 2013Cursing Death 2013
Preklínajúc Smrť 2013


 Cursing Death 2013
Preklínajúc Smrť 2013


Pure Heart 2013
Čisté srdce 2013
No comments:

Post a Comment